Home

Wanda Vandevelde

psycholoog

Welkom

Op een bepaald ogenblik kunnen we het gevoel hebben dat er ‘iets’ vastloopt. Dat vastlopen vertaalt zich vaak in een bepaalde vorm: “Ik ben angstig”, “Ik voel me depressief”, “Ik ben mijn werk moe”,… Samen gaan we op zoek naar de betekenis van dit vastlopen. Als mens geven we onszelf en de wereld betekenis via taal. Het spreken is dan ook het therapeutisch middel waarmee we aan de slag gaan. Via het spreken kunnen we de knopen in je verhaal ontwarren en kan jij je eigen verhaal (her)schrijven. Tijdens een eerste gesprek beluister ik je hulpvraag en bekijken we samen hoe we aan de slag kunnen. Duur en frequentie bespreken we in onderling overleg.